Götaverken Cityvarvet AB även känt som Damen Shiprepair, var varvet som reparerade, underhöll och byggde om fartyg av alla slag. Damen Shiprepair var ett företag som var stolt över sin historia. Ursprunget till företaget var Göteborgs Mekaniska verkstad och det etablerades redan 1841. Varvet återstartade 1993 och hade 70 anställda. De hann genomföra över 1000 uppdrag inom reparationer, underhållsarbeten och ombyggnader av olika fartyg. Under samma tid fördubblades även antalet anställda.

År 2000 övertogs företaget av Damen Shipyards Group, med säte i Holland.

Huvudmarknaden utgjordes av fartyg av alla slag som hade trafik i de nordiska vattnen, och med nordiska ägare. Damen Shiprepair var ett av de största renodlade reparationsvarven i norra Europa och låg i Göteborg, Nordens största hamn.

Anläggningen bestod av två dockor, varav den största var 268 x 35 meter. Den hade fyra kajer och verkstäder som var moderna. Att anlöpa varvet gjordes enkelt direkt från Skagerack/Nordsjön, utan tidvatten, slussar eller annat hinder.

Verksamheten bestod främst av reparationer och reguljära dockningar. Därtill kom även verkstadsuppdrag och serviceuppdrag liksom ombyggnader av fartyg.

I augusti, 2014, meddelade likvidatorn Morgan Hallén att varvet skulle säljas bit, för bit. Detta efter att i april blivit satt i likvidation och att Morgan Hallén försökt få flera bolag att fortsätta verksamheten. Dock fanns inga intressenter och man var tvungen att avveckla bolaget.

Läs mer om nedläggningen här och här.

 

Sida 2

Ett dystert besked

3 nov 2017

När beskedet kom att Götaverket skulle läggas ned så var det mångas liv som fick sig en riktig omtumling. Det var mycket känslor och ännu fler åsikter - man tyckte att det var en tragedi. Jag hittade ett filmklipp från just denna tid som väl demonstrerar människornas känslor.

Gör processen mer miljövänlig

27 sep 2017

Med skruvkompressorer i produktionstillverkning kan du göra den mer miljövänlig. Den energi som tillförs en skruvkompressor omvandlas till 100 procent till värmeenergi. Upp till 96 procent av energin kan återvinnas och utnyttjas värmetekniskt. På det sättet kan du spara resurser och tonvis med koldioxidutsläpp varje år. Hur stora besparingseffekterna faktiskt kan bli beror på storleken på kompressorerna och den energikälla som används. Även många äldre kompressorer kan utrustas med kompressorer för värmeåtervinning i efterhand.

Fördelar med oljefri kompressor

Den oljefria kompressorn skiljer sig från den den med olja. Eftersom den oljefria kompressorn saknar oljesmörjning mellan rotorerna, ställer den höga krav på kvaliteten på rotorn. Den tätande oljefilmen saknas också som hjälper till att täta mellan rotorerna, detta leder till att den inte uppnår ett lika högt laddtryck som den olje-smorda. Den behöver ingen extern oljeseparator, är enklare att installera och billigare i drift. Användningsområdet är större då utloppsluften är smutsig. Skruvkompressorn ger ett konstant och jämnt tryckflöde.

Avsked från Damen

22 sep 2017


I klippet får vi se ett avsked av Göta Dockan Damen. Denna har länge varit ett landmärke, en symbol, men efter att den såldes, så transporterades det till Danmark. Se vackra bilder av Damen och Göteborg och minns hur det en gång var.

Då du behöver olja!

17 sep 2017

De enormt stora (och även små) fartyg som lägger an i våra stora svenska hamnar behöver både olja, dieselolja och gas i olika former för driften och för att ta sig fram på våra vatten. Även om alla miljövänner vill se ett minskat utsläpp av olja i våra hav, lär det dröja tills tekniken hängt med och kan presentera fartyg som går på annat än olja.

Miljövänliga oljeleverantörer

Det finns ju oljeleverantörer som tänker på miljön. Ett sådant är Consentus oil. De har ett stort sortiment där diesel och eldningsolja ingår i olika former och miljöklasser. För sjöfart har de bunkerdiesel. De har fullsortiment av smörjmedel i världsklass och kemprodukter såsom AdBlue, spolarvätska och avfettning och hyr också ut farmartankar i olika storlekar. Deras sortiment täcker eldningsolja E 10,E 32, Minima MK och olika sorters Dieseloljesorter. De erbjuder även Bunker Gasolja 10, E 32 och Minima. De har även hyrtankar mellan 1m3 och 3m3.

Finns i Stor-Stockholm

De kör med egna tankbilar i hela Stor-Stockholm och kan ordna bränsle till hela Sverige. De har stor erfarenhet av olika infrastrukturprojekt och är certifierade. Deras certifiering innebär att de har nödvändig kunskap om produkter, lagar, miljö och säkerhet.

Sista arbetsdagen vid Götavarven

16 sep 2017

Alla anställda vid Götavarven kände enorm vemod när verksamheten skulle läggas ner, efter att ha varit ett landmärke och en identitetsbenämninging för Göteborg i över 170 år. Inte bara de anställda vid verken kände detta vemod, det gjorde nog de allra flesta göteborgare, men som anställd på plats blev nedläggningen både en kulturell förlust och en personlig. Lyssna gärna på denna inspelning på sverigesradio.se där Jan Hermansson, anställd vid varvet, intervjuas. 

 

Traverskranar nödvändiga vid bygg

14 sep 2017

 

I hamnar och alla byggarbetsplatser där man behöver flytta stora objekt från det ena till det andra stället, behövs både travers- och telferkranar. I synnerhet om det handlar om objekt som väger upp till tonnet. Då är det viktigt med flyttkranar som man kan lita på. Det sista man vill ha i en hamn eller byggarbetsplats är olyckor. Då måste man kunna lita på de kranar och byggställningar som man är beroende av.

Lätt fuska med säkerheten

När man ska bygga snabbt och helst så billigt som möjligt är det lätt att man börjar fuska med säkerheten vilket motverkar hela syftet. Händer det en olycka för att man har fuskat med säkerheten blir det allt annat än billigt. Det kanske ser "billigt" ut när man hellre väljer ett alternativ med lägre kostnader, men där säkerheten inte är lika hög. Då är det faktiskt "billigare" med en högre kostnad från början men med högre säkerhet. Man kan lätt bli fartblind och jaga billiga lösningar utan tankar på säkerhet.

Anlita kranar med hög säkerhet

En krantillverkare med hög säkerhet är Botab. Botab har tre agenturprodukter där det franska företaget VERLINDE levererar deras krankomponenter så som kätting-, lin- och bandtelfer. Från italienska Scaglia kommer den elektroniska balanslyftaren Liftronic och från Aerogo i USA kommer deras luftkuddeteknik. Ur komponentprogrammet kan nämnas skruvdomkrafter, balansblock, ledstaplare, linspel och lyftredskap. De exporterar traverskranar och har kompetensen i företaget när det gäller konstruktion inom mekanik, el, elektronik och pneumatisk.

Populärt med projekt

25 aug 2017

 

Den som vill vidareutbilda sig inom projektledarskap utan en dyr utbildning, ta ledigt från jobbet, kanske tar studielån kan gå en intensivutbildning. Ofta startar företagen olika projekt som ska genomföras för nya verksamheter eller fördjupande projekt. Om man är osäker på hur projektet ska bli permanenta eller enbart en gångs händelser då kan det vara bra att anlita någon som redan sitter inne med relevant kunskap, än att rekrytera någon utifrån som måste sätta sig in i verksamheten. Behöver företagen en projektledarutbildning kan de anlita Ledarskap & Projekthantering.

Gör en anpassad undervisning

På Ledarskap & Projekthantering ger de utbildning i projekthantering och arbetar man med egna projekt under utbildningens gång för att lära sig i fas med projektets gång. De har 14 dagar mellan utbildningstillfällena för att möjligheter till tid och ger möjlighet och tid att reflektera över det som de lärt sig och som kan vara bra. Efter utbildningen får deltagarna fri support av sina lärare under resten av projektet och ledarskapet.

Flest nöjda kunder

Ledarskap & Projekthantering har fått ett 4,7 poäng av 5 möjliga. Det är det högsta snittet på recensionerna som gjorts bland tidigare deltagare på nätet. I höst har de kursstarter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalmar och, eller i Karlskrona. Där kan man anmäla dig på nätet.

Logistik i Göteborg idag

15 aug 2017

Tack vare Cityvarvet så har Göteborg länge varit känt som en industri- och logistikstad av rang. Idag ser givetvis läget annorlunda ut än det gjorde för 50 och 100 år sedan, men stämpeln som industristad hedras fortfarande. Det finns många industrier i och kring Göteborg och strukturen för att detta ska fungera är väl utbyggd och smidig. Många av de som miste sina jobb när Cityvarvet lades ner har fortsatt inom logistik, några har till och med skapat egna logistikföretag och gått en blommande karriär till mötes.

Lagerlokaler

Det finns mängder av logistiklager i Göteborg, där alla möjliga saker ligger på lager i väntan på att färdas in eller ut ur staden. Även om det finns gott om dem så är också efterfrågan stor på de bästa typerna av lager i Göteborg, så det är inte så lätt som det kan verka att hitta ett som passar för ens behov. Man gör rätt i att anlita en erfaren förmedlare av logistiklokaler när man vill hyra ett köpa ett sådant i Göteborg.

Transport

Förutom alla lokaler som finns och behövs så cirkulerar det mycket trafik som är rent logistisk. Lastbilar kryllar det av i Göteborgs industriområden och i hamnen lägger lastfartyg till på daglig basis. Det går till och med godståg från och till Göteborg.

Detta är trots allt Sveriges näst största stad och mycket bättre placerad i förhållande till kontinenten i jämförelse med huvudstaden, så det är inte så konstigt att det är mycket industri och logistik som utgår härifrån.

 

Respekt även för små liv i vatten

24 jul 2017

De som arbetar i vatten behöver respektera det liv som finns och bor i vattnet. Det anser i alla fall våra svenska myndigheter. Vi andra som inte arbetar i vatten kanske inte tänker på det, och det kan ju drabba även de som dagligdags arbetar i vattendrag, eller under vatten.

Hänsyn till fiskar i sötvatten

Arbetar man i sötvattensmiljö bör man ta hänsyn till lax, och öring som kanske leker under början av juni till mitten av september. Då är det viktigt att se till att ens sediment inte täcker fiskens rom. I dammar och sjöar kan grodyngel leka under vår och sommar och därför rekommenderar Länsstyrelserna att man utför alla arbeten under eller i vatten under vinterhalvåret, från 30 september till den 1 april. Under den tiden är det fritt fram, för då leker varken fiskarna eller groddjuren.

Tryggast med säkerhetsventil

19 jul 2017

Båtvarven brukar vara ett lands flaggskepp, det stoltaste ett land kan uppvisa i industriväg. Med globaliseringen har mycekt hänt inom båt- och färjebyggen. Marknaden blev global, samtidigt som kunkurrensen hårdnade. Plötsligt skulle svensk ingenjörskonst ställas mot all världens, arbetskraften konkurrerade med billigare på andra håll i världen. Endast de starkaste industrierna inom alla områden stod pall. Det går inte att vrida tillbaka klockan. Den svenska ingenjörskonsten kommer inte på något sätt att bli förlorad, oavsett vad som händer och vilka länder Sverige kommer att konkurrera med.

Utomordentliga svenska ventiler

En svensk ingenjörskonst som nu lever i allra största välmåga är Erichs Armatur som har sitt huvudkontor och lager i Malmö. De har även försäljningskontor runt om i landet, som i Stockholm, Skellefteå, Västerås och Gävle. Men de opererar mest i Malmö, Borås, Västervik, Stockholm och Gävle. Man kan även kontakta dem via internet och telefonledes. Så här beskriver de sig på sin hemsida: "Vår styrka är att vi levererar både ventiler och ställdon samt kompletta funktions-enheter som automatiserade ventiler. Dessa sätts samman och slutkontrolleras i vår verkstad före leverans. Genom Erichs Armatur får du produkter och service från en och samma leverantör samt en partner med ansvar för hela projektet." De erbjuder säkerhetsventiler just för tryggheten, med övertrycksavsäkring, som har fjäderbelastning, antingen med eller utan bälg. De är egenmediestyrda, tillsatsbelastade säkerhetsventiler. De är elektropneumatiska eller har pneumatiska styrskåp.

När ska alternativa bränslen komma?

24 jun 2017

Miljömedvetna passagerare väntar på att även färjorna ska hitta de miljövänliga, alternativa bränslet. Utvecklingen går fort fram, även om de mest inbitna miljövännerna önskar att framtiden hade hänt i går. Det är mycket som behöver göras för att rädda våra hav, sjöar och det vatten som finns runt hela Sveriges kust. En trevlig nyhet är invigningen av den första eldrivna elfärjan mellan Göteborg och Kungälv som ägde rum i år. Även de små stegen är viktiga steg. Enligt Trafikverket är leden mellan Göteborg och Kungälv den mest trafikerade med sina 730 000 bilar under förra året, och 24 000 färjeturer. Nu har leden blivit eldriven vilket har lett till en minskning av miljöpåverkande utsläpp som CO2, kväve och buller.

– Det är främst genom att hitta alternativ till fossila bränslen som färjetrafiken kan bidra till långsiktig hållbarhet. När det gäller linfärjor kan eldrift vara ett utmärkt alternativ. För frigående färjor, som till exempel på Hönöleden, handlar det om andra bränslen, som metanol eller HVO, säger Peter Peterberg, som är miljösamordnare i Göteborg.

Billig och bra kontorsstäd

16 jun 2017

Vid ett stort båtvarv finns en hel del kontor. Därifrån sköts allt administrativt. Där finns telefonväxel, ekonomiansvariga, cheferna, sekreterarna och posten. Personalen som arbetar på kontoret behöver bra arbetsmiljö, rent, snyggt och trevligt! Då är det bra att anlita kontorsstädning med den rätta attityden. En som har just det är Städenergi, de har kontorsstädning i Stockholm.

Rent och fint

Med kontorsstädning menar de att de då dammsuger alla golv och golvmattor, tar med mopp, stryker rent från fläckar på speglar, lister och dörrar, tömmer papperskorgar, gör rent toaletter och kök och de gnor på till du som kund blir nöjd. Det är ju bra. Det finns företag som har sänkt sina priser så mycket att de knappt städar, med logiken "priserna är så låga, att kunderna får det de betalar för", vilket ger att det visserligen är billigt, men inte rent efter att de har städat. Och då är det ju ingen meningen att låta dem städa, eller hur? Lite ironiskt är det hela, eller hur? Har ni varit med om liknande? Kommentera gärna!

Städenergi kommer med härlig energi

Städenergi har blivit vår städpartner, eftersom de har lärt känna oss och våra behov, för vår del är det viktigt. Det har visat sig att de är det de heter; de har en väldig energi - och kommer på gott humör när de är hos oss. Det gillar vi! Att få så bra kontorsstädning har höjt arbetsmiljön, vilket är av största vikt då personalen befinner sig på kontoret största delen av sina arbetsdagar där.

Hemma bra men borta bäst, eller hur var det nu?

2 jun 2017

Göteborg i mitt hjärta, jag älskar den här stan nåt otroligt men ibland så är det riktigt skönt att bara åka bort ett tag. Jag är inte jättesugen på att åka till Grekland eller något av alla de andra ställena dit alla andra åker utan vill istället ha en resa som känns mer unik och speciell. Jag har tittat en hel del på nätet vart man kan resa någonstans och hittade en sajt som heter inca.se där de har resor i Sydamerika och man kan få olika typer av rundresor för att få se så mycket som möjligt. Ett av länderna de har resor till är Argentina, det låter som ett land som skulle passa mig perfekt eftersom de både har en fin fotbollskultur och också massor av naturupplevelser. 

Ett land med något för alla

Jag har läst på mig lite om Argentina och det som är så häftigt är att det finns hur mycket som helst man kan göra och se här. Landet är ganska långt så du kan få se både öknar och glaciärer om du vill. Du kan få besöka platser som regnskog och även känna av storstadslivet i Buenos Aires om du vill. Det är bra, jag kommer väl få abstinens om jag inte får känna lukten av avgaser lite då och då. Sen kan man ju besöka arenan som länge var Maradonas hemmaarena, denne hjälte som alla minns eftersom han kunde göra mål både med fötterna, huvudet och händerna. 

Nu är färjesäsongen här

24 maj 2017

Sommaren har börjat sitt intåg i Sverige och med den ökar vår lust att resa. De som bor längs kusten brukar åka färja, antingen till Finland, Danmark, Estland eller Litauen. Det blir många färjeresor och färjorna går som tåget, eller vad det nu heter. Hur är livet på färjan? Hur är det att jobba och bo på färja? Vi har ju haft Rederiet, som på ett dramatiskt sätt visade en fiktiv personal och ägarfamilj i en TV serie som var mycket populär på 1990-talet. Jag kan inte påminna mig om någon dokumentär om livet på en färja, förutom denna lilla film som på ett underhållande sätt ska beskriva det bästa och sämsta med att leva på färjan. Håll till godo!

Munstycken för alla ändamål

19 maj 2017

 

I båt-, skepps- och varvsmotorer, behövs det alltid dysor. Liksom i bilmotorer. För motorns funktion är dysans kvalitet viktig, liksom hållbarheten. I motortillverkningen är, inte bara dysans kvalitet och hållbarhet, utan även priset viktigt. Det får inte kosta för mycket, men ändå hålla en hög standard. Som tur är finns det de alternativen. På dysor.se finns det olika dysor för olika maskiner, såsom rengöringsmaskiner, tvättanläggningar, inom pappersindustri, för ytbehandlingar, desinfektioner, alla sorts kemiska processer och inom livsmedelsindustrin.

PNR Nordic

PNR Nordic tillverkar dessa olika sorters dysor. På deras hemsida kan man läsa om företaget och se deras produkter. Produkterna tillverkas i Italien och har både kvalitetsmärkning (REACH) och är ISO 9001 certifierade.

← Äldre inlägg