logo-image

Viktigt att välja bra fönster

Om det är dags att byta fönster, så gäller det att du noga väljer ut de nya. Det är ett måste att det är bra fönster, som håller alla de krav du ställer på dem. Dels bör det ju vara energieffektiva fönster samt att det även är bra om de har ett bra pris. Schuco fönster är ett bra alternativ till exempel. Du kan då köpa av en återförsäljare av schuco fönster. Du bör fundera på vad för material dina fönster ska vara i. Det är ju en fördel om de passar väl in i ditt hus.

När det gäller energisnåla fönster så finns det i huvudsak tre material. Dessa är trä, aluminium och PVC. Utöver det så finns även aluminiumklädda träfönster och pvc-fönster med färglackade aluminiumprofiler på utsidan.

Fundera även om det ska vara fasta fönster, eller öppningsbara. Väljer du fasta, så se till att ett fönster i varje rum går att öppna. Det har att göra med utrymningsvägar. 

Hitta rätt fönster

Du har som sagt tre material att välja på när du ska byta fönster. Det mest klassiska är trä, men det innebär även att du då måste ägna dig åt att underhålla dem. Bland annat skrapa och måla om.

Mindre underhåll blir det om du väljer att köpa PVC fönster. Välj helst ett P-märkt fönster, det innebär att fönstret är kontrollerat av den statliga forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden) och inte innehåller något bly, kadmium, eller organiska tennföreningar.

Ett lite dyrare alternativ med lite underhåll är då aluminiumfönster. 

28 Oct 2022