logo-image

Åtgärda oönskade konsekvenser med riskanalys

Om man ser till att göra ett grundligt arbete med en riskanalys som är extremt omfattande så minskas risken för att det uppstår problem och olyckor under arbetets gång. En riskanalys kan göra att man arbetar mer strukturerat och effektivt. Riskanalys är ett sätt att systematiskt använda sig av information som är tillgänglig för att beräkna och beskriva risker med ett visst givet system. Genom att använda sig av en riskanalys kan du bedöma alla sannolika händelser och konsekvenser innan arbetet startar och på så sätt förebygga dem. Man använder ofta en riskanalys som ett underlag för att fatta beslut eller vidta olika åtgärder för att minimera riskerna.

Riskanalys i mobilen

Det finns en smart app som du kan läsa mer om på riskanalys.tips, som låter dig göra riskanalys i mobilen. Bakom appen ligger företaget 21st Century Mobile.

Hur fungerar appen?

21st Century Mobiles app fungerar på följande vis;

  • Du väljer i appen den typ av arbete som ska utföras och sedan knappar du in order- eller referensnumret
  • Bocka av de punkter som är väsentliga för det arbete som ska äga rum och sedan trycker du på skicka
  • Ditt formulär sparas i appen och arbetet kan sätta igång
  • Alla riskanalyser sparas så att du kan arbeta med olika projekt parallellt, samt använda analyserna i det ständigt pågående arbetet med att förbättra och utveckla arbetsmiljöpolicyer.
  • Alla dina analyser sparas i din meny och alla analysdetaljer finns tillgängliga

Ladda ner appen i app-store och kontakta sedan 21st Century Mobile för att skapa ett eget konto i själva appen

23 Nov 2015