logo-image

Behöver du göra en elinstallation?

Kanske du har skaffat en ny bostad och vill se över elen i denna bostad? Det kan vara så att du måste göra nya eller fler installationer av el? Du får ju göra enklare elarbeten, men det finns de saker som måste göras av en auktoriserad elektriker. Du kan då med fördel anlita en elektriker i Göteborg som gör det åt dig.

Fasta elinstallationer måste med vissa undantag installeras av ett elinstallationsföretag. Det är viktigt att anlita ett företag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket att de får utföra elinstallationsarbete i din bostad. Är företaget inte registrerat arbetar de olagligt och ska inte anlitas. Om du vill kolla upp din elektriker i Göteborg, så kan du göra det via Elsäkerhetsverkets e-tjänst ”Kolla elföretaget".

Vad får du göra själv?

El är farligt att jobba med och därför är det ett måste att stora elinstallationer görs av en elektriker. Men det finns ju vissa saker du får göra själv, så länge du känner dig säker på vad du gör. Du får till exmpelvis byta ut trasiga proppar, och byta glödlampor. Du får även montera skarvsladdar så väl som montera sladdströmbrytare och stickproppar. Du har även rätt att byta strömbrytare och vägguttag, men de måsta vara högst 16 A. 

Om du är det minsta osäker, se då till att låta en elektriker göra jobbet åt dig. Det är många gånger det allra bästa alternativet. Du kan hitta bra elektriker i Göteborg att anlita. 

 

 

8 Sep 2021