logo-image

Då du behöver olja!

De enormt stora (och även små) fartyg som lägger an i våra stora svenska hamnar behöver både olja, dieselolja och gas i olika former för driften och för att ta sig fram på våra vatten. Även om alla miljövänner vill se ett minskat utsläpp av olja i våra hav, lär det dröja tills tekniken hängt med och kan presentera fartyg som går på annat än olja.

Miljövänliga oljeleverantörer

Det finns ju oljeleverantörer som tänker på miljön. Ett sådant är Consentus oil. De har ett stort sortiment där diesel och eldningsolja ingår i olika former och miljöklasser. För sjöfart har de bunkerdiesel. De har fullsortiment av smörjmedel i världsklass och kemprodukter såsom AdBlue, spolarvätska och avfettning och hyr också ut farmartankar i olika storlekar. Deras sortiment täcker eldningsolja E 10,E 32, Minima MK och olika sorters Dieseloljesorter. De erbjuder även Bunker Gasolja 10, E 32 och Minima. De har även hyrtankar mellan 1m3 och 3m3.

Finns i Stor-Stockholm

De kör med egna tankbilar i hela Stor-Stockholm och kan ordna bränsle till hela Sverige. De har stor erfarenhet av olika infrastrukturprojekt och är certifierade. Deras certifiering innebär att de har nödvändig kunskap om produkter, lagar, miljö och säkerhet.

17 Sep 2017