logo-image

Gör processen mer miljövänlig

Med skruvkompressorer i produktionstillverkning kan du göra den mer miljövänlig. Den energi som tillförs en skruvkompressor omvandlas till 100 procent till värmeenergi. Upp till 96 procent av energin kan återvinnas och utnyttjas värmetekniskt. På det sättet kan du spara resurser och tonvis med koldioxidutsläpp varje år. Hur stora besparingseffekterna faktiskt kan bli beror på storleken på kompressorerna och den energikälla som används. Även många äldre kompressorer kan utrustas med kompressorer för värmeåtervinning i efterhand.

Fördelar med oljefri kompressor

Den oljefria kompressorn skiljer sig från den den med olja. Eftersom den oljefria kompressorn saknar oljesmörjning mellan rotorerna, ställer den höga krav på kvaliteten på rotorn. Den tätande oljefilmen saknas också som hjälper till att täta mellan rotorerna, detta leder till att den inte uppnår ett lika högt laddtryck som den olje-smorda. Den behöver ingen extern oljeseparator, är enklare att installera och billigare i drift. Användningsområdet är större då utloppsluften är smutsig. Skruvkompressorn ger ett konstant och jämnt tryckflöde.

27 Sep 2017