logo-image

Inget för dig som är höjdrädd

När Cityvarvet var i full drift så fanns det ett flertal arbetsuppgifter som innebar att man var tvungen att befinna sig på hög höjd. Det gällde kranförarna och inte minst de reparatörer som ibland behövde klättra omkring på dem. Något som de var noga med, och som andra företag idag också anser är extremt viktigt, är att ha en ordentlig fallskyddsutbildning. På en sån kurs får man lära sig hur man använder sig av utrustning för säkerhet för jobb på höga höjder och också hur man gör för att rädda en arbetskamrat som blivit hängande i sin sele om han haft oturen att ramla. 

En kurs man kan kombinera med andra utbildningar

Många industrier och arbetsplatser där höghöjdsjobb ingår så finns det ofta också en hel del jobb som måste utföras i trånga och stängda utrymmen. Även där är det viktigt att man har ett bra säkerhetstänk och att man framför allt blir medveten om de risker som finns med att jobba i slutna utrymmen. De risker som är uppenbara är att det ofta finns någon form av material inuti dessa utrymmen, det kan vara tomma gascisterner, tankar för olja eller kemikalier och en hel del annat som är hälsovådligt. Då är riskerna med kvävning stor och även att få farligt material på kroppen. Med rätt utbildningar så får man förmågan att tänka efter före och kan lära sig att undvika farorna på ett bra sätt. Man får också lära sig hur man snabbt tar sig ur en farlig situation. 

5 Apr 2018