logo-image

Nyproduktion och underhåll

Nyproduktion och underhåll är två väldigt viktiga komponenter för att vi ska komma framåt på säkert vis. I takt med att vi blir fler och fler människor här på jorden så behöver nya byggnader produceras och gamla byggnader underhållas och bevaras - vi vill såklart ha kvar historiska komponenter ute i samhällena. Detta är en väldigt generell iakttagelse men den är viktig i makro- såväl som mikroperspektiv. I varje hem sker kontinuerligt underhålla i form av städning, fix och mindre renoveringsprojekt på regelbunden basis. Den som inte vill städa själv anlitar en städfirma för flyttstädning i Malmö - eller var man nu än bor.

Bygg något eget

Den som vill bygga något eget; som tjänat ihop pengar och äntligen ska slå till på att investera dem i ett eget hus eller annan byggnation, behöver hjälp av en byggfirma. Nybyggnation i Halmstad, eller i vilken annan svenska stad som helst, är ett tecken på att världen tar sig framåt i rätt riktning - den växer.

Inget ändrar hisorien

När vissa historiska monument och verksamheter, som Cityvarvet i Göteborg, läggs ner så höjs röster för och emot. Det är aldrig en enkel sak att fatta ett beslut om att lägga ner något med historiskt värde - för vi är sentimentala människor - men man måste lyfta blicken och se det större perspektivet. Cityvarvet tillhör Göteborgs historia oavsett om det är aktivt eller ej och det kan ingen någonsin ta ifrån oss.

Det är enormt tillfredsställande att uppföra något eget under sin livstid - tillföra något till jorden; lämna sitt eget lilla avtryck.

20 Sep 2016