logo-image

Ont om lagerplats?

Jag har sett det på många olika arbetsplatser. lagerhyllorna är fulla och man börjar ställa pallar och kartonger på lediga golvytor. När det är fullt där hamnar gods utomhus med presenningar över sig och ibland får man till och med hyra en extra lokal för att få plats med alla artiklar man har. Så behöver det ju inte vara! Man kan använda sig av ett lagerhotell istället, eller tredjepartslogistik som det heter och därmed få både bättre utrymme och slippa logistiken som krävs för att sköta om lagret. Du slipper problem med fulla lokaler, och du slipper hanteringen av godset vilket är mycket fördelaktigt. 

Hur funkar det?

Det är faktiskt ganska enkelt. Tänk dig ett företag som vill sälja artiklar men som inte har tillräckligt med lagerplats. Man kontaktar då en annan firma som har extra lagerplats. Företag A äger alla produkter som befinner sig i lagret, men företag B ser till att de skickas ut till rätt kund vid försäljning. Du slipper alltså problemet med att lagerhålla (vilket är kostsamt) och du slipper hanteringen av artiklarna. Du betalar antingen viss bestämd summa för denna tjänst, eller en procent på varje såld artikel. Det beror lite på hur ert avtal ser ut. Fördelarna är många och den kostnad du slipper på att ha lagerpersonal, lagerutrymme och logistikkostnader gör att du tjänar på att använda dig av tredjepartslogistik. Så har du fullt på lagret, eller vill slippa ha ett lager helt och hållet, kolla in lagerhotell. 

 

22 Dec 2018