logo-image

Säkerhet och kunskap inom industrin

När det gäller industrin och hur man ska arbeta inom dessa, så har de alla allt som oftast säkerhetsföreskrifter, som ska följas. Vad dessa består av kan bero helt och hållet på vad industrin tillverkar eller sysslar med. På fartyg och som på Cityvarvet, så skedde reparationer till exempel, och då med hjälp av svetsning. Det är en form av heta arbeten kan man säga. Heta arbeten är just yrken där det förekommer arbete där det alstras värme eller gnistor. Det finns krav på kunskaper inom detta, och även ett certifikat. Heta arbeten får alltså bara utföras av behöriga personer. 

Heta arbeten finns lite överallt

Det är inte bara inom industrin som heta arbeten utförs. Det kan även ska på bygge, entrepenader, asfaltsläggning med mera. Oavsett var det utförs, så finns det säkerhetsregler att följa. Den allra första handlar just om behörighet. Att den som ska utföra brandfarliga heta arbeten ska vara behörig och ha erfarenhet av brandskydd till exempel, detsamma gäller dem som ska vara brandvakt. Det finns olika behörighetsgivande utbildningar, för att få denna behörighet och det certifikat som behövs.

Få rätt kunskaper

Om du har ett yrke där det förekommer heta arbeten och det är meningen att du ska delta i att jobba med detta, så ska du alltså gå en utbildning, som ger dig rätt att jobba med det. Detsamma gäller om du ska anlita en annan person för att utföra det, då måste du se till att personen i fråga är just behörig.

23 Jan 2018