logo-image

Tryggast med säkerhetsventil

Båtvarven brukar vara ett lands flaggskepp, det stoltaste ett land kan uppvisa i industriväg. Med globaliseringen har mycekt hänt inom båt- och färjebyggen. Marknaden blev global, samtidigt som kunkurrensen hårdnade. Plötsligt skulle svensk ingenjörskonst ställas mot all världens, arbetskraften konkurrerade med billigare på andra håll i världen. Endast de starkaste industrierna inom alla områden stod pall. Det går inte att vrida tillbaka klockan. Den svenska ingenjörskonsten kommer inte på något sätt att bli förlorad, oavsett vad som händer och vilka länder Sverige kommer att konkurrera med.

Utomordentliga svenska ventiler

En svensk ingenjörskonst som nu lever i allra största välmåga är Erichs Armatur som har sitt huvudkontor och lager i Malmö. De har även försäljningskontor runt om i landet, som i Stockholm, Skellefteå, Västerås och Gävle. Men de opererar mest i Malmö, Borås, Västervik, Stockholm och Gävle. Man kan även kontakta dem via internet och telefonledes. Så här beskriver de sig på sin hemsida: "Vår styrka är att vi levererar både ventiler och ställdon samt kompletta funktions-enheter som automatiserade ventiler. Dessa sätts samman och slutkontrolleras i vår verkstad före leverans. Genom Erichs Armatur får du produkter och service från en och samma leverantör samt en partner med ansvar för hela projektet." De erbjuder säkerhetsventiler just för tryggheten, med övertrycksavsäkring, som har fjäderbelastning, antingen med eller utan bälg. De är egenmediestyrda, tillsatsbelastade säkerhetsventiler. De är elektropneumatiska eller har pneumatiska styrskåp.

19 Jul 2017