logo-image

Spårvagnarna - kaputt

Idag är det segt att vara en göteborgare out and about. Spårvagnarna har strulat hela dagen och på många håll i staden har de stått helt still. Tydligen har en kontaktledning kapats vid Drottningtorget. Senare försvann också strömmen vid Ullevi Norra... Vad är det som händer? Man kan bli frustrerad för mindre när man försöke vara en god götborgare och åka kollektivt..! År 2018 börjar "bra"!

22 Mar 2019