logo-image

Traverskranar nödvändiga vid bygg

 

I hamnar och alla byggarbetsplatser där man behöver flytta stora objekt från det ena till det andra stället, behövs både travers- och telferkranar. I synnerhet om det handlar om objekt som väger upp till tonnet. Då är det viktigt med flyttkranar som man kan lita på. Det sista man vill ha i en hamn eller byggarbetsplats är olyckor. Då måste man kunna lita på de kranar och byggställningar som man är beroende av.

Lätt fuska med säkerheten

När man ska bygga snabbt och helst så billigt som möjligt är det lätt att man börjar fuska med säkerheten vilket motverkar hela syftet. Händer det en olycka för att man har fuskat med säkerheten blir det allt annat än billigt. Det kanske ser "billigt" ut när man hellre väljer ett alternativ med lägre kostnader, men där säkerheten inte är lika hög. Då är det faktiskt "billigare" med en högre kostnad från början men med högre säkerhet. Man kan lätt bli fartblind och jaga billiga lösningar utan tankar på säkerhet.

Anlita kranar med hög säkerhet

En krantillverkare med hög säkerhet är Botab. Botab har tre agenturprodukter där det franska företaget VERLINDE levererar deras krankomponenter så som kätting-, lin- och bandtelfer. Från italienska Scaglia kommer den elektroniska balanslyftaren Liftronic och från Aerogo i USA kommer deras luftkuddeteknik. Ur komponentprogrammet kan nämnas skruvdomkrafter, balansblock, ledstaplare, linspel och lyftredskap. De exporterar traverskranar och har kompetensen i företaget när det gäller konstruktion inom mekanik, el, elektronik och pneumatisk.

14 Sep 2017